Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Aktuella forskningsfrågor för morgondagens jordbruk

Den självförsörjande gården som förebild och grund för ett framtida resurshushållande  jordbruk och samhälle och för produktion av närande och hälsosamma livsmedel

 1. Jordbruk för en bördig jord
  1. Långliggande försök med olika former av stallgödsel och dess effekter på markens bördighetsegenskaper, skördens storlek och kvalitét. Adobe_PDF_file_icon_24x24 Läs mer här!
  2. Långliggande försök i Önnestad, Skåne. Adobe_PDF_file_icon_24x24 Läs mer här!
  3. Uthållig vallodling.  Adobe_PDF_file_icon_24x24Läs mer här
  4. Vallens förfruktsvärde i ekologiskt lantbruk Adobe_PDF_file_icon_24x24 Läs mer här
 2. Jordbruk för näringsrika och hälsosamma livsmedel
  1. Metodutveckling för studier av odlingsåtgärdernas inverkan på kvalitén Läs mer här!
 3. Jordbruk för ett renare hav

  1. Ekologiskt kretsloppsjordbruk i Östersjöregionen – möjligheter och hinder för omställning till ett jordbruk som kan rädda jord, hav, mat och klimat Adobe_PDF_file_icon_24x24 Läs mer här!
  2. BERAS – Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society  (Ekologiskt kretsloppsjordbruk och samhällsutveckling i Östersjöregionen)
  3. Konsumtionens påverkan på klimat och miljö Adobe_PDF_file_icon_24x24 Läs mer här
 4. Jordbruk för ett uthålligt klimat
  1. Vallodlingen och de idisslade djurens klimatpåverkan – fallstudier på biodynamiska gårdar Adobe_PDF_file_icon_24x24 Läs mer här
 5. Forskning om det levande
  1. Utveckling och användning av bildskapande metoder för studier av livsprocesser och kvalitet i mark,  gödsel och produkter från jordbruket Adobe_PDF_file_icon_24x24Läs mer här!

 

Ge bort en gåva

Vi har tagit fram ett gåvobevis illustrerat av Anna Gran, som en alternativ gåva till nära och kära, kollega eller vän.

För att läsa mer, Klicka här

bidrag