Final studies and evaluation of long-term cultivation system trials in conventional organic and biodynamic agriculture with a focus on the quality of soil, food and climate impacts located in Central Sweden and Scania south of Sweden, Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Softwarestiftung.

Avslutande utvärdering av ett unikt långliggande jämförande odlingssystemsförsök med ekologisk och konventionell odling i Önnestad Skåne. Projektansvarig Artur Granstedt Finansiär Ekhagastiftelsen.

Hållbar produktion av vallbaljväxter Projektansvarig Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet i Örebro, medansvarig arvoderad medarbetare Artur Granstedt. Finansiär Ekhagastiftelsen.

Ekologiskt kretsloppsjordbruk i Östersjöregionen – möjligheter och hinder för omställning till ett jordbruk som kan rädda jord, hav, mat och klimat. Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation.

Jordbruk för ett hållbart klimat. Vallodling och de idisslande djurens klimatpåverkan. Projektansvarig Artur Granstedt. Finansiär Gyllenbergsstiftelsen

Klimaräkenskap för Norskt Lantbruk, Projektansvarig Grete Lene Serikstad Norsök Norge samt medarbetare Artur Granstedt. Finansiär Stiftelsen Eir.

Utvärdering av konsekvenserna för miljö, hälsa och ekonomi av konventionell, ekologisk och biodynamisk mat till barn i skolor. Artur Granstedt övergripande projektledare, Jackie Swartz medansvarig. Stipendium från Gyllenbergsstiftelsen.