”Satsa pa ekologiskt kretsloppsjordbruk” replik av Artur Granstedt