Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Jordbruk för ett hållbart klimat Vallodlingen och de idisslande djurens klimatpåverkan – fallstudier på biodynamiska gårdar. Gårdsbesök på Ullberga gård, Nyköring , torsdag 30 juni, start från BERAS-huset, Kulturcentrum, Järna 14.00. OBS Föranmälan info@sbfi.se. För vägbeskrivning välkommen att ringa Artur Granstedt, 0708 676763.

-Ett nystartat treårigt projekt, delfinansierat från Gyllenbergsstiftelsen i Finland med kr 100 000. Lika mycket försöker vi nu samla in genom enskilda bidrag. En projektandel kostar kr 500 och berättigar till att följa projektet genom årliga gårdsvandringar, sammankomster, rapporter och resultat. Bidrag sätts in på PG 13 01 05 och ange Jordbruk och Klimat. Fullständig projektbeskrivning finns på www.sbfi.se

Närmast följer en presentation också i Almedalen, se särskild annons om detta.