Månad: juni 2016

Fallstudier

Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Jordbruk för ett hållbart klimat Vallodlingen och de idisslande djurens klimatpåverkan – fallstudier på biodynamiska gårdar. Gårdsbesök på Ullberga gård, Nyköring , torsdag 30 juni, start från BERAS-huset, Kulturcentrum, Järna 14.00. OBS Föranmälan info@sbfi.se. För vägbeskrivning välkommen att ringa Artur Granstedt, 0708 676763.

-Ett nystartat treårigt projekt, delfinansierat från Gyllenbergsstiftelsen i Finland med kr 100 000. Lika mycket försöker vi nu samla in genom enskilda bidrag. En projektandel kostar kr 500 och berättigar till att följa projektet genom årliga gårdsvandringar, sammankomster, rapporter och resultat. Bidrag sätts in på PG 13 01 05 och ange Jordbruk och Klimat. Fullständig projektbeskrivning finns på www.sbfi.se

Närmast följer en presentation också i Almedalen, se särskild annons om detta.

Gårdsvandring Torsdagen den 30 juni

Bästa gåvogivare och projektstödjare

Vill påminna om att vi gör en gårdsvisning på Ullberga med fokus på Vallodlingen och de idisslade djurens klimatpåverkan,

 Med start i erforderligt antal egna bilar samling vi BERAS-huset kl 14 TORSDAGEN DEN 30 JUNI. Och vi riktar inbjudan speciellt till bidragsgivarna till projektet och också med stort tacksamhet också till Gyllenbersstiftelsen i Finland som beviljat total 100 000 kr till projektet, men med också den förutsättningen i ansökan att vi får ett flertal enskilda stöd och många har redan bidragit till detta. Det går mycket bra att teckna fler och nytillkommande projektandelar a kr 500-  Projektbeskrivningen finns under den angivna rubriken att ladda ned  fån vårt forskningsprogram www.sbfi.se men bifogas även här som man kan hänvisa till. Det blir en liten förövning till en medverkan  i Almedalen på Gotland den 5 och 5 juli.  Observera att vi för organiserandet behöver få föranmälan helst senast  några dagar innan på info@sbfi.se

Med vänlig hälsning

Artur Granstedt

0708 676763

Towards a Sustainable Food System

Entrepreneurship Resilience and Agriculture in the Baltic Sea Region. Markus Larsson FULLTEXT01

Doctoral thesis in planning, Stockholm 2016

© 2017 SBFI - Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet
Skillebyholm 7, SE-153 91 Järna
Tel +46(0)8 +46 8 551 57799
E-post: artur.granstedt@jdb.se

Produced by jdb.seUpp ↑