Månad: april 2016

Bilaga till boken ”Morgondagens jordbruk” av Artur Granstedt

Bilaga till boken Morgondagens Jordbruk den 11 januari 2016

Klimatforum

Klimatforum 2016 -efter världstoppmötet om klimatet i Paris december 2015. Artur Granstedt

© 2017 SBFI - Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet
Skillebyholm 7, SE-153 91 Järna
Tel +46(0)8 +46 8 551 57799
E-post: artur.granstedt@jdb.se

Produced by jdb.seUpp ↑