Månad: mars 2016

Var med och bidra till jordbruk för ett hållbart klimat!

Jordbruk för ett hållbart klimat – Vallodlingen och de idisslade djurens klimatpåverkan – fallstudier på biodynamiska gårdar

Bidra till projektfinansieringen genom köp av projektandel,  inbetalas till PG 13 0105-0 eller  Bankgiro 543-4816

Totalt behövs 600 projektandelar a kr 500:-. Projektstart 1 April.

Sprid gärna denna information

Ange tydligt avsändare och adress för löpande information och resultat från arbetet  

Projektansvarig:

Artur Granstedt

Årets fältvandringar

Årets fältvandringar:

Biodynamisk odling i forskning och försök

Torsdagar den 19 maj, 16 juni, 14 juli och 25 augusti 2016

Fältvandringarna startar kl 18 och utgår från BERAS sekretariatet i Ytter Järna med början på Eko leden till försöken på gårdarna Nibble och Skilleby. Mer information: www.jdb.se/sbfi

Deltagandet är fritt. Bidrag till Biodynamiska forskningsinstitutet kan sättas in PG 13 01 05-0

Varmt välkomna. Artur Granstedt artur.granstedt@jdb.se

 

Varmt tack för alla bidrag till Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutets verksamhet

Aktuellt forskningsprogram med beskrivningar av de enskilda projekten finns på institutets hemsida. Alla bidragsgivare får varje kvartal brevet till forskningsinstitutets vänkrets där man kan följa den pågående verksamheten samt information om årets fältvandringar och händelser i anknytning till arbetet. I kommande brev blir det en rapport från Klimat Forum 2016. Där behandlades konsekvenserna av Klimatmötet i Paris COP21 under medverkan från regeringen, naturvårdverket med flera och som ger anledning till kommentarer från vårt arbete.

För dem som ännu inte haft möjlighet att bidra till verksamheten och önskar stödja och följa arbetet under året så kan man bidra genom att sätta in minst kr 300 på PG 13 01 05-0 eller BG 543-4816.

Artur Granstedt

Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

© 2017 SBFI - Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet
Skillebyholm 7, SE-153 91 Järna
Tel +46(0)8 +46 8 551 57799
E-post: artur.granstedt@jdb.se

Produced by jdb.seUpp ↑