Utstickarpriset 2015 tilldelas Artur Granstedt, docent i ekologisk odling och en pionjär som i över 50 år tagit strid för ett ekologiskt kretsloppsjordbruk, i Sverige och i världen. Utstickarpriset instiftades 2012 av Polarbröd och är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg. Människor som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet.